Βέροια Εύηχη Πόλη 2022

Εκπαιδευτικά Τμήματα 2022-2023

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

 

 

Τουριστική ανάπτυξη

Η τουριστική προβολή της περιοχής, σε συνέχεια μιας πολιτικής προστασίας και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την ΚΕΠΑ. Η αξιολόγηση αυτή πηγάζει από το δεδομένο ότι στην πόλη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβάνονται σημεία που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και να αποτελέσουν  ισχυρούς πόλους έλξης επισκεπτών.  Σημεία, περιοχές και δράσεις που απευθύνονται σε ένα κοινό με διαφορετικά ενδιαφέροντα.  Σημεία και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ιστορικά  και θρησκευτικά μνημεία, δράσεις με έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον, μουσεία, προτάσεις που εξαπλώνονται στη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου,  είναι βέβαιο ότι μπορούν να αποτελέσουν το κίνητρο για την εδώ επίσκεψη, αλλά και να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών  σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.

Για το λόγο αυτό η ΚΕΠΑ ανέλαβε την ευθύνη της οργάνωσης της προβολής της περιοχής, με τη διάχυση των πληροφοριών αυτών τόσο σε οργανωμένα γραφεία, όσο και σε μεμονωμένους ενδιαφερόμενους.

Ελπίζουμε ότι η μεγάλη αυτή προσπάθεια θα δικαιώσει την πεποίθησή μας, ότι ο τόπος μας αξίζει να κατέχει μια ιδιαίτερα σημαντική θέση στη συνείδηση των ανθρώπων που επιζητούν ένα διαφορετικό και πολλαπλών ενδιαφερόντων τόπο προορισμού.