Εκπαιδευτικά Τμήματα της ΚΕΠΑ 2020-2021

Ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 2019

Μουσείο εκπαίδευσης ''ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ''

 
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος  του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ» παρακαλούμε να στείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας)  στο grammatia@veriaculture.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για την αίτηση εγγραφή σας.

Αγορά εισιτηρίων - Πληροφορίες

Αγορά εισιτηρίων από τη Γραμματεία της Κ.Ε.Π.Α

Χώρος Τεχνών
3ος όροφος
Δ/νση : Π.Μελά και Μπιζανίου

Μέρες και ώρες :
Δευ-Πα 8.00 – 15.00

Τηλ επικοινωνίας
23310 78100, 23310 78120

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
….historia de un amor PDF Εκτύπωση
14 Φεβρουαρίου

amoraperitoτραγουδάμε τον έρωτα, τραγουδάμε  τη ζωή με τους

APERITO

Όνειρα , ηδονές , πάθη, ο έρωτας χτυπά δύο καρδιές και ακούγεται μία, ρυθμός και μελωδία είναι ο έρωτας,  ρυθμός και μελωδία είναι οι «ΑPERITO».
Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, ώρα 9.00 μ.μ στο Αρχοντικό Σαράφογλου,  η Λίνα Παλερά  κιθάρα- φωνή, ο  Δανής Κουμαρτζής  μπάσο- φωνή και ο Γιώργος Μπαϊράμης κρουστά- φωνή, με τη χρήση φυσικών οργάνων με latin επιρροές και bossa nova ύφος,  θα τραγουδήσουν  τον έρωτα , θα τραγουδήσουν  τη ζωή. 

www.aperitotheband.com

Ενδεικτική Play list
1. Besame mucho
2. Quizas, quizas, quizas
3. La historia de un amor
4. Morena de mi corazon
5. Yolanda
6. Bella Maria de mi amor
7. Amado mio

Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων 2331078120 Νανά Καραγιαννίδου

 
Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης για την ενοικίαση κυλικείων PDF Εκτύπωση

Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια, 7-08-2012
Αρ. Πρωτ.: 830
Ταχ. Δ/νση : Μπιζανίου και Παύλου Μελά
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331078107, 2331078101
Πληροφορίες: Πέτρου Ξένια, Πελαλίδης Παναγιώτης 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  Π Ε Ρ Ι  Λ  Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας
επαναδιακηρύσσει σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία την ενοικίαση των κυλικείων της Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας και συγκεκριμένα του Χώρου Τεχνών εμβαδού 18 τ.μ., της Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 13 τ.μ. και του Θεάτρου Άλσους «Μελίνα Μερκούρη» (στου Παπάγου) 28 τ.μ., σε έναν ενδιαφερόμενο. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στο γραφείο του Προέδρου της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας (2ο όροφος Μπιζανίου και Παύλου Μελά).
 Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης -οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν με την αριθ. 24/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και την τροποποίηση των άρθρων 3,13 σύμφωνα με την αριθ. 68/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας- από τη γραμματεία, 3ος όροφος, Παύλου Μελά & Μπιζανίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 90,00€.
Η μίσθωση και των τριών κυλικείων είναι κοινή και αδιαίρετη.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη.
Ως εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 108,00€ σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή όπως αλλιώς ορίζεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

 Οι ενδιαφερόμενοι για να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία και για να νοικιάσουν τα μίσθια πρέπει να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., πιστοποιητικό δημοτικής φορολογικής ενημερότητας και πιστοποιητικό ότι δεν οφείλουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


 
Προκήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων PDF Εκτύπωση

Κ.Ε.Π.Α.ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΠΕΛΑΛΙΔΗΣ
Τηλέφωνο: 23310-78107
23310-78123
Fax:23310-27914
web site: veriaculture.gr

Βέροια, 23/01/2012
Αρ. Πρωτ. : 100

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας  διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Ν. Α. Ημαθίας, προϋπολογισμού 27.000€ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας,  Μπιζανίου και Παύλου Μελά, από την Επιτροπή Διαγωνισμού την Τρίτη 31/01/2012 και ώρα 12:00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών), και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/23-3-93.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας, οδός Μπιζανίου και Παύλου Μελά στα τηλέφωνα 23310-78107, 23310-78123 Γραφείο Παραγωγής.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
Επανάληψη περίληψης διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων PDF Εκτύπωση

Κ.Ε.Π.Α.ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΠΕΛΑΛΙΔΗΣ
Τηλέφωνο: 23310-78107
23310-78123
Fax:23310-27914

Βέροια, 02/02/2012
Αρ. Πρωτ. : 147

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας  επαναπροκηρύσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Ν. Α. Ημαθίας, προϋπολογισμού 27.000€ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας,  Μπιζανίου και Παύλου Μελά, από την Επιτροπή Διαγωνισμού την Τετάρτη 08/02/2012 και ώρα 12:00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών), και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/23-3-93.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας, οδός Μπιζανίου και Παύλου Μελά στα τηλέφωνα 23310-78107, 23310-78123 Γραφείο Παραγωγής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL