Βέροια Εύηχη Πόλη 2021

Εκπαιδευτικά Τμήματα της ΚΕΠΑ 2021-2022

Ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 2019

Μουσείο εκπαίδευσης ''ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ''

 
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος  του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ» παρακαλούμε να στείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας)  στο grammatia@veriaculture.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για την αίτηση εγγραφή σας.

Τουριστική ανάπτυξη

Η τουριστική προβολή της περιοχής, σε συνέχεια μιας πολιτικής προστασίας και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την ΚΕΠΑ. Η αξιολόγηση αυτή πηγάζει από το δεδομένο ότι στην πόλη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβάνονται σημεία που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και να αποτελέσουν  ισχυρούς πόλους έλξης επισκεπτών.  Σημεία, περιοχές και δράσεις που απευθύνονται σε ένα κοινό με διαφορετικά ενδιαφέροντα.  Σημεία και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ιστορικά  και θρησκευτικά μνημεία, δράσεις με έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον, μουσεία, προτάσεις που εξαπλώνονται στη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου,  είναι βέβαιο ότι μπορούν να αποτελέσουν το κίνητρο για την εδώ επίσκεψη, αλλά και να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών  σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.

Για το λόγο αυτό η ΚΕΠΑ ανέλαβε την ευθύνη της οργάνωσης της προβολής της περιοχής, με τη διάχυση των πληροφοριών αυτών τόσο σε οργανωμένα γραφεία, όσο και σε μεμονωμένους ενδιαφερόμενους.

Ελπίζουμε ότι η μεγάλη αυτή προσπάθεια θα δικαιώσει την πεποίθησή μας, ότι ο τόπος μας αξίζει να κατέχει μια ιδιαίτερα σημαντική θέση στη συνείδηση των ανθρώπων που επιζητούν ένα διαφορετικό και πολλαπλών ενδιαφερόντων τόπο προορισμού.