Βέροια Εύηχη Πόλη 2021

Εκπαιδευτικά Τμήματα της ΚΕΠΑ 2021-2022

Ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 2019

Μουσείο εκπαίδευσης ''ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ''

 
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος  του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ» παρακαλούμε να στείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας)  στο grammatia@veriaculture.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για την αίτηση εγγραφή σας.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Kαταστατικό ''Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εκπαίδευσης Βέροιας - Χρ.Τσολάκης'' PDF Εκτύπωση
Άρθρο 1ο

Σύσταση, Έδρα
1.    Συνιστάται σύλλογος με την επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ»
2.    Έδρα του συλλόγου ορίζεται η πόλη της Βέροιας.
3.    Ο σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

Άρθρο 2ο
Σκοπός
    Σκοποί του συλλόγου είναι :

1.    Η ηθική και υλική ενίσχυση του «Μουσείου Εκπαίδευσης Βέροιας – Χρίστος Τσολάκης».
2.    Η παροχή διαρκούς συμπαραστάσεως στη λειτουργία και στον εμπλουτισμό του μουσείου.
3.    Η μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή τόσο των μελών του συλλόγου όσο και της κοινωνίας.
4.    Η διοργάνωση εκδηλώσεων – ημερίδων.
5.    Η διοργάνωση επιμορφωτικών – πολιτιστικών τμημάτων.

Περισσότερα...