Τμήμα Latin Εκτύπωση

Λατινοαμερικάνικοι, Ευρωπαϊκοί, Λαϊκοί Χοροί
Σε λατινοαμερικάνικους, ευρωπαϊκούς & ελληνικούς λαϊκούς ρυθμούς από το 2004 άρχισε να λειτουργεί τμήμα, στο πλαίσιο της Σχολής Χορού, όπου μαθητές και μαθήτριες μπορούν να διδαχτούν τα βήματα και να χορέψουν, rumba, cha-cha, salsa, mambo, swing, rock n’ roll, fox trot, tango και άλλα. Λειτουργούν τμήματα αθλητικού και κοινωνικού χορού, για ενήλικες, εφήβους και παιδιά από 8 ετών.