Βέροια Εύηχη Πόλη 2022

Εκπαιδευτικά Τμήματα 2022-2023

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2022 – 2023 PDF Εκτύπωση

Για τη στελέχωση των εκπαιδευτικών τμημάτων της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για το εκπαιδευτικό έτος 2022- 2023 αναρτάται ο Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων σύμφωνα με την προκήρυξη με ΑΔΑ 6ΖΑ1ΟΕΘΦ-ΞΡ8  

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ