Βέροια Εύηχη Πόλη 2022

Εκπαιδευτικά Τμήματα 2022-2023

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2600-19/12/2022 ΑΔΑ: 6ΖΑ1ΟΕΘΦ-ΞΡ8 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 PDF Εκτύπωση

Για την στελέχωση των εκπαιδευτικών τμημάτων της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 αναρτάται ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ σύμφωνα με την προκήρυξη με Αρ. Πρωτ.: 2600-19/12/2022 ΑΔΑ: 6ΖΑ1ΟΕΘΦ-ΞΡ8 .

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ