Βέροια Εύηχη Πόλη 2022

Εκπαιδευτικά Τμήματα 2022-2023

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1559-22/9/2022 PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΑΡ. ΠΡΩΤ.:  1559-22/9/2022 ΑΔΑ: ΨΙΚΝΟΕΘΦ-ΨΨ4

ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Για την στελέχωση των εκπαιδευτικών τμημάτων της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 αναρτάται ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ σύμφωνα με την προκήρυξη με Αρ. Πρωτ.: 1559-22/9/2022 ΑΔΑ: ΨΙΚΝΟΕΘΦ-ΨΨ4

Προσωρινοί πίνακες επιλεγόμενων στο τμήμα λαογραφίας.

Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια - Προβολή Πράξης (diavgeia.gov.gr)

 

Προσωρινοί πίνακες επιλεγόμενων στο τμήμα ηλεκτρικής κιθάρας

Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια - Προβολή Πράξης (diavgeia.gov.gr)