Βέροια Εύηχη Πόλη 2021

Εκπαιδευτικά Τμήματα της ΚΕΠΑ 2021-2022

Ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 2019

Μουσείο εκπαίδευσης ''ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ''

 
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος  του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ» παρακαλούμε να στείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας)  στο grammatia@veriaculture.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για την αίτηση εγγραφή σας.

Προκήρυξη Διευθυντή ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας PDF Εκτύπωση

Περίληψη προκήρυξης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) Δήμου Βέροιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ.68567/21.09.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας και την υπ’ αριθμ. αποφ. 14/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΣΛΣΟΕΘΦ-5Μ4) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει έναν (1) Διευθυντή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης έως την λήξη της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του Δ/ντη αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη της ΚΕΠΑ με ΑΔΑ: 6ΣΓΒΟΕΘΦ-ΧΧΤ, στα site: www.veriaculture.grκαι  www.veria.grκαθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του Χώρου Τεχνών και του Δήμου Βέροιας. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παραλάβουν από τα γραφεία της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 3ος όροφος, (Δ/νση: Α. Αντωνιάδη 19, 59131 Βέροια) Δευτέρα έως Παρασκευή από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Σχετικές πληροφορίες θα δίνονται και στα τηλέφωνα 23310/78100-05-06-08.. Στην ίδια διεύθυνση υποβάλλονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της παρούσας (δηλαδή έως  10/3/2022, ώρα 15.00). Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας  στον Χώρο Τεχνών την ημέρα και την ώρα που θα τους υποδειχθεί.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Ρίζος

 

_____ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ________