Οριστικός Πίνακας Επιλογής Προσωπικού της ΚΕΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 Εκτύπωση
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΠΑ αφού έλαβε υπόψιν
 
το πέρας της προθεσμίας ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα επιλογής προσωπικού της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας που εγκρίθηκε με την απόφαση 47/2017 του ΔΣ της Κ.Ε.Π.Α. καθώς και τις απαραίτητες δημοσιοποιήσεις της μοριοδότησης των υποψηφίων, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη με αρ. απόφ. ΔΣ  32/2017, εξουσιοδοτεί την υπηρεσία της Κ.Ε.Π.Α. να αναρτήσει τον παρακάτω Οριστικό Πίνακα Επιλογής Προσωπικού της ΚΕΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 όπως προβλέπεται. 
 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο ...