Βέροια Εύηχη Πόλη 2021

Εκπαιδευτικά Τμήματα της ΚΕΠΑ 2021-2022

Ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 2019

Μουσείο εκπαίδευσης ''ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ''

 
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος  του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ» παρακαλούμε να στείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας)  στο grammatia@veriaculture.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για την αίτηση εγγραφή σας.

Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού PDF Εκτύπωση
ΑΔΑ: 69ΦΕΟΕΘΦ-ΘΧΛ
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
 
Βέροια, 29/7/2015
Αρ. πρωτ. 726
 
Περίληψη προκήρυξης
 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕΠΑ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16774/18.5.2015 (ΑΔΑ: 6ΠΑΤ465ΦΘΕ-ΙΣ0) του ΥΠΕΣ και την υπ’ αριθμ. 51/2015 ΑΔΑ: 69ΦΕΟΕΘΦ-ΘΧΛ, απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως σαράντα τέσσερα (44) άτομα προς κάλυψη των αναγκών, των εκπαιδευτικών τμημάτων της επιχείρησης που θα σχηματιστούν ανάλογα με την προσέλευση των μαθητών και μέχρι την λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2015-2016 και ειδικότερα: καθηγητών πιάνου, κιθάρας, καθηγητών σχολής εγχόρδων (βιολιού, βιολοντσέλου) καθηγητών πνευστών οργάνων (κλαρινέτο, φλάουτου τρομπέτας), καθηγητών υποχρεωτικών και  ειδικών θεωρητικών  μαθημάτων, καθ. μονωδίας, καθ. βυζαντινής μουσικής, μαέστρου χορωδίας, δασκάλων μουσικής προπαιδείας/ μουσικοκινητικής  αγωγής, καθηγητή ακορντεόν, καθηγητή αρμονίου, καθηγητή ηλεκτρικής κιθάρας, καθηγητή ντραμς, δασκ. μπουζουκιού, μαέστρων φιλαρμονικής, συνοδών μπαλέτου, καθ. μπαλέτου, σύγχρονου χορού, δασκ. λάτιν χορών,  δασκ. Hip –hop χορού,  καθ. ζωγραφικής,  δασκ. βιτρώ, δασκ. κοσμήματος, δασκ.  κατασκευών, καθ.παραδοσιακών χορών.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έως την 31η  Δεκεκμβρίου 2015
 
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού αναφέρονται λεπτομερώς στην υπ’ αριθμ. 51/2015, (ΑΔΑ: 69ΦΕΟΕΘΦ-ΘΧΛ),  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑ που είναι αναρτημένη, στο site: www.veriaculture.gr, στο site: www.veria.gr, στο Χώρο Τεχνών και τον Δήμο Βέροιας.
 
 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους υπόψη της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας στα γραφεία της ΚΕΠΑ, Χώρος Τεχνών, δ/νση: Π. Μελά και Μπιζανίου, 3ος όροφος, τηλ. 2331078100 (κ. Βέρρος), 2331078105 (κ. Μυλωνά) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο (δηλαδή έως και την 24η Αυγούστου 2015, ώρα 15.00). 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής επιλογής στις 1 -2 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα που θα τους υποδειχθεί, στον Χώρο Τεχνών. 

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.
 Σοφιανίδης Γιώργος