Εκπαιδευτικά Τμήματα της ΚΕΠΑ 2020-2021

Ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 2019

Μουσείο εκπαίδευσης ''ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ''

 
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος  του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ» παρακαλούμε να στείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας)  στο grammatia@veriaculture.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για την αίτηση εγγραφή σας.

«Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας στο Δήμο Βέροιας» PDF Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας στο Δήμο Βέροιας», θα προσφέρει υπηρεσίες για την παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό τους περιβάλλον με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Για το λόγο αυτό όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να το δηλώσουν με σχετική αίτηση, που θα προμηθευτούν από τα ακόλουθα σημεία: τα γραφεία της Κ.Ε.Π.Α. (Μπιζανίου και Π. Μελά γωνία, τηλ: 2331078100, Fax: 2331027914), το Δημαρχείο Γραφείο Δημάρχου (Μητροπόλεως 36, τηλ: 2331350505), το Κ.Ε.Π. του Δήμου Βέροιας (Μητροπόλεως 55, τηλ: 2331350000), το Κοινωνικό Ταμείο Δήμου Βέροιας (Μ. Καρακωστή & Μπιζανίου γωνία, τηλ: 2331024794), τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Βέροιας (Αριστοτέλους 2, τηλ: 2331028664, Μαυρομιχάλη 14, τηλ: 66850, Κομνηνών 32, τηλ: 2331066885, Εργατικές Κατοικίες τηλ: 2331062532), το Γραφείο Πολίτη (Μητροπόλεως 55, τηλ: 2331350504), την Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας (Μ. Αλεξάνδρου 35, τηλ: 2331353822) και τέλος τα γραφεία του προγράμματος (Εμ. Παπά 14, τηλ: 2331028277 και 2331066400), όπου και θα μπορούν να τις καταθέσουν. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 4 έως 15 Φεβρουαρίου 2010.

Ακόμα αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν με e – mail που θα απευθύνονται στο σχετικό e – mail της δομής merimna@ veriaculture.gr. Φόρμα αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του δήμου www.veria.gr Στην περίπτωση αυτή κοινωνική λειτουργός θα επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης.
Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης της αίτησης, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί από αρμόδιο στέλεχος της ΚΕΠΑ κατόπιν είτε προσωπικής, είτε τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ακόμη όσοι γνωρίζουν άτομα που ανήκουν στην προαναφερόμενη ομάδα ωφελουμένων και αδυνατούν να για οποιαδήποτε λόγο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, παρακαλούνται να ενημερώσουν την ΚΕΠΑ, ώστε αυτή να μεριμνήσει για την προσέγγισή τους.

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν και τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
1)    Υπεύθυνη Δήλωση ότι δε λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλη δομή
2)    Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3)    Βεβαίωση Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (για Α.Μ.Ε.Α.)
4)    Γνωμάτευση Ιατρού
5)    Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος
6)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7)    Αντίγραφο βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (για κατοίκους ορεινών περιοχών)