Εκπαιδευτικά Τμήματα της ΚΕΠΑ 2020-2021

Ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 2019

Μουσείο εκπαίδευσης ''ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ''

 
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος  του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ» παρακαλούμε να στείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας)  στο grammatia@veriaculture.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για την αίτηση εγγραφή σας.

Πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου PDF Εκτύπωση

Βέροια, 4/12/2012
Αρ. πρωτ. 1159

Ανακοίνωση

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕΠΑ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/95/20077/26-11-2012 απόφαση της επιτροπής του αρ.2 παρ 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280Α) και τις υπ’ αριθμ. 73, 74, 75 και 109/2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πενήντα τεσσάρων ατόμων προς κάλυψη των αναγκών, των εκπαιδευτικών τμημάτων της επιχείρησης και μέχρι την λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2012-2013 και ειδικότερα: ενός καλλιτεχνικού διευθυντή του δημοτικού ωδείου Βέροιας, ενός καλλιτεχνικού διευθυντή της σχολής χορού, 5 καθηγητών πιάνου, πέντε κιθάρας, τριών καθηγητών σχολής εγχόρδων (βιολιού, βιολοντσέλου) τριών καθηγητών πνευστών οργάνων (κλαρινέτο, φλάουτου τρομπέτας), έξι καθηγητών υποχρεωτικών και  ειδικών θεωρητικών  μαθημάτων, ενός καθ. μονωδίας, ενός καθ. βυζαντινής μουσικής, 2 μαέστρων χορωδίας, δύο δασκάλων μουσικής προπαιδείας/ μουσικοκινητικής  αγωγής, πέντε καθ. Σύγχρονου τμήματος μουσικής (ακορντεόν, αρμονίου, ηλεκτρικής κιθάρας, ντραμς), ενός δασκ. μπουζουκιού, δύο μαέστρων φιλαρμονικής, ενός συνοδού μπαλέτου, έξι καθ. μπαλέτου, σύγχρονου χορού, ενός δασκ. λάτιν χορών, δύο καθ. ζωγραφικής, ενός καθ. βιτρώ, ενός καθ. κοσμήματος, ενός καθ. κατασκευών, τριών καθ.παραδοσιακών χορών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού αναφέρονται λεπτομερώς στις υπ’ αριθμ. 73/2012 (ΑΔΑ:Β430ΟΕΘΦ-ΩΣ4), 74/2012 (ΑΔΑ: Β430ΟΕΘΦ-ΞΧ4), 75/2012 (ΑΔΑ:B430ΟΕΘΦ-ΡΦΔ) και 109/2012 (ΑΔΑ: Β455ΟΕΘΦ-65Χ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑ, στο site: www.veriaculture.gr, στο Χώρο Τεχνών και τον Δήμο Βέροιας.

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της ΚΕΠΑ, Χώρος Τεχνών, δ/νση: Π. Μελά και Μπιζανίου, 3ος όροφος, τηλ. 2331078100 (κ. Βέρρος, κ. Πέτρου), 2331078105 (κ. Μυλωνά) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012.  


 Ο πρόεδρος  του Δ.Σ.

 Μιχαηλίδης Γιώργος

Κατεβάστε τις προκηρύξεις σε μορφή PDF

Προκήρυξη για τις θέσεις των συνεργατών σύμφωνα με την απόφαση 73
Προκήρυξη για την καλλιτεχνική διεύθυνση του ωδείου σύμφωνα με την απόφαση 74
Προκήρυξη για την καλλιτεχνική διεύθυνση της σχολής χορού σύμφωνα με την 75