Τμήμα αρμονίου PDF Εκτύπωση

Η Σχολή Αρμονίου- Synthesizer, είναι εξοπλισμένη με μουσικούς σταθμούς εργασίας Roland, X.P. 80 Workstation, GEM W.S. 1D Workstation και με Home- Keyboards Roland E- 15, E- 20, E- 40.

Μέχρι σήμερα έχει δώσει έντεκα (11) Βεβαιώσεις Σπουδών μετά την ολοκλήρωση του παρακάτω κύκλου σπουδών .

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Α΄ Προκαταρκτική  Το μάθημα γίνεται σε γκρουπ των 3-4 ατόμων δύο φορές την εβδομάδα από 60΄
Β΄ Προκαταρκτική Το μάθημα γίνεται σε γκρουπ των 3-4 ατόμων δύο φορές την εβδομάδα από 60΄.
Α΄ Κατωτέρα Το μάθημα είναι ατομικό δύο φορές την εβδομάδα από 20΄ και ένα ορχηστρικό μάθημα 3-4 ατόμων διάρκειας 60΄
Β΄ Κατωτέρα  Το μάθημα είναι ατομικό, δύο φορές την εβδομάδα από 30΄ και ένα ορχηστρικό μάθημα 3-4 ατόμων διάρκειας 60΄
Α΄ Μέση  Το μάθημα είναι ατομικό, δύο φορές την εβδομάδα από 30΄ και ένα ορχηστρικό μάθημα 3-4 ατόμων διάρκειας 60΄
Β΄ Μέση  Το μάθημα είναι ατομικό, δύο φορές την εβδομάδα από 30΄ και ένα ορχηστρικό μάθημα 3-4 ατόμων διάρκειας 60΄
Α΄ Ανωτέρα  Το μάθημα είναι ατομικό, δύο φορές την εβδομάδα από 30΄ και ένα ορχηστρικό μάθημα 3-4 ατόμων διάρκειας 60΄
Β΄ Ανωτέρα Το μάθημα είναι ατομικό, δύο φορές την εβδομάδα από 30΄ και ένα ορχηστρικό μάθημα 3-4 ατόμων διάρκειας 60΄

Παράλληλα γίνονται και τα θεωρητικά μαθήματα που φαίνονται στον ανάλογο πίνακα.

Χρονική διάρκεια φοίτησης: 8 έτη

Διάρκεια: 25 Σεπτεμβρίου – 24 Ιουνίου

Διδάσκουν: Βαρακλής Κων/νος