Ανώτερα θεωρητικά PDF Εκτύπωση

Αναγνωρισμένο Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας
Πρόγραμμα σπουδών (χρόνος διδασκαλίας): Α΄Β΄Γ΄ τάξη, εβδομαδιαίως 1Χ60΄

Αναγνωρισμένο Πτυχίο Αντίστιξης
Πρόγραμμα σπουδών (χρόνος διδασκαλίας): Α΄ Β΄ τάξη, εβδομαδιαίως 1Χ60΄

Αναγνωρισμένο Πτυχίο Ενοργάνωσης
Πρόγραμμα σπουδών (χρόνος διδασκαλίας): Α΄ Β΄ τάξη, εβδομαδιαίως 1Χ60΄

Αναγνωρισμένο Πτυχίο Φούγκας
Πρόγραμμα απουδών (χρόνος διδασκαλίας): Α΄ Β΄ τάξη, εβδομαδιαίως 1Χ60΄ 

Διάρκεια : 25 Σεπτεμβρίου – 24 Ιουνίου
Διδάσκουν: Ρίστας Πέτρος, Ζησέκα Δήμητρα, Σαρακατσιάνος Αντώνης