Διοίκηση Εκτύπωση
1. Σοφιανίδης Γεώργιος Πρόεδρος 
2. Κούτρας Χρήστος Αντιπρόεδρος  
3. Σιακαβάρας Αθανάσιος 
4. Λυκοστράτης Βασίλειος 
5. Ιακωβίδου Ευγενία
6. Τσιαμήτρος Νικόλαος 
7. Παπαδίνα Πετρούλα
8. Παπαδοπούλου Μαρία
9. Γεωργιάδου Παρθένα
10. Τρανίδης Μιχαήλ 
11. Ταρατσίδης Δημήτριος